Μια εικόνα, ένας γρίφος, εκατοντάδες λάθος απαντήσεις.

Το πρόβλημα αυτός, βλέπεις, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Δεν είναι τυχαίο που ελάχιστοι απαντούν σωστά.

Στη φωτογραφία που ακολουθεί απεικονίζονται 12 δεξαμενές σε ένα δίκτυο. Στη δεξαμενή Α ξεκινά να χύνεται νερό.

Ποια δεξαμενή θα γεμίσει πρώτη;

IQ τεστ: Αν λύσεις τον γρίφο του νερού, τότε έχεις δείκτη νοημοσύνης πάνω από 150

Πρόσεξε όλες τις δεξαμενές και δώσε την απάντησή σου.

Η λύση ακολουθεί λίγο πιο κάτω…

Λύση

Πρώτη θα γεμίσει η δεξαμενή F. Κι αυτό διότι τα δοχεία L, K, J και I είναι μπλοκαρισμένα, συνεπώς νερό δεν περνά από εκεί!

Το νερό άρα περνά στο επόμενη επίπεδο στο οποίο η πιο χαμηλή δεξαμενή -και αυτή που θα γεμίσει πρώτη- είναι η F.