Κάτω από 9/10 κόβεσαι: Μπορείς να βρεις το όνομα 10 χωρών από τη σημαία τους;

Για να σε δούμε...
Κάτω από 9/10 κόβεσαι: Μπορείς να βρεις το όνομα 10 χωρών από τη σημαία τους;

Ήρθε η ώρα για το κουίζ που κανείς δεν περίμενε. Ο συνδυασμός που σκοτώνει και κάνει τους αγεωγράφητους να ξεχωρίζουν από τους μετρ της γεωγραφίας.

Το κουίζ που εξειδικεύει την τριάδα σημαιών ανάμεσα σε χώρες που ξεκινούν με το ίδιο πρώτο γράμμα της ονομασίας τους.

Δέκα ζητούμενες σημαίες ανάμεσα σε 30 δοθείσες. Τριάντα χώρες με ονόματα που ξεκινούν από το ίδιο γράμμα ανά ερώτηση.

Χάρτες της γεωγραφίας, αλφάβητο και μόνο ένας τρόπος να αριστεύσεις. Να κάνεις 10/10.

Μπορείς να αριστεύσεις βρίσκοντας ολόσωστα και τις δέκα σημαίες των δέκα χωρών;

What's Next